Del på Facebook   Print siden

De usynlige dyr i Folketinget

Danmarkidag
Lørdag 17. september 2022 kl. 19:00

De usynlige dyr i Folketinget
Foto: Dyrenes Beskyttelse


Af Redaktionen

De usynlige dyr i Folketinget

Hvor var I? Siden valget i 2019 har Folketinget ikke gennemført en eneste konkret forbedring af forholdene for landbrugsdyrene. Det viser Dyrenes Beskyttelses gennemgang. Organisationen har spurgt politikerne, hvor de har været for de over 200 millioner dyr, som lægger liv til vores mad hver eneste dag.

Ud af i alt 1.536 forslag i Folketinget siden valget i juni 2019 er der fremsat seks forslag til forbedringer af forholdene for landbrugsdyrene. Det viser Dyrenes Beskyttelses gennemgang af fremsatte lov- og beslutningsforslag. Ingen forslag om konkrete forbedringer blev vedtaget.

På den baggrund har Dyrene Beskyttelse spurgt Folketingets partier, hvad de har gjort for at forbedre livet for landbrugsdyrene.

"Spørgsmålet stiller vi på en nedslående aktuel baggrund. Over 200 millioner danske grise, køer, kalve, kyllinger og høns er indespærret i store produktionsstalde, hvor alt for mange dyr lever klemt sammen på alt for lidt plads. Kun 1,2 procent af grisene og kun to procent af kyllingerne i Danmark kommer ud i det fri. Landbrugsdyrene er ganske enkelt usynlige i landskabet og altså desværre også i Folketinget, selv om der er tale om så mange millioner dyr, der presses udover enhver rimelig grænse for at give animalske fødevarer til mennesker," siger direktør i Dyrenes Beskyttelse Britta Riis og fortsætter:

"Fødevareproduktionens konsekvenser for dyr, natur, klima og mennesker er den altoverskyggende, fælles og mest presserende krise, som vores Folketing er valgt til at være med til at løse. Men vores gennemgang af lov- og beslutningsforslag siden sidste valg viser altså, at der har ikke været vilje i Folketinget til at gøre en reel forskel for landbrugsdyrene. Det er ikke alene helt utrolig forstemmende, det er også værd at huske på næste gang, vi skal stemme – for alt det og alle dem, som ikke har en stemme."


De usynlige dyr i Folketinget
14.9.2022 12:52:57 | Dyrenes Beskyttelse
Hvor var I? Siden valget i 2019 har Folketinget ikke gennemført en eneste konkret forbedring af forholdene for landbrugsdyrene. Det viser Dyrenes Beskyttelses gennemgang. Organisationen har spurgt politikerne, hvor de har været for de over 200 millioner dyr, som lægger liv til vores mad hver eneste dag.


Billedtekst: Forslag til forbedring af landbrugsdyrenes levevilkår, fremsat i Folketinget siden valget i juni 2019. Grafik: Dyrenes Beskyttelse (til fri afbenyttelse)
Ud af i alt 1.536 forslag i Folketinget siden valget i juni 2019 er der fremsat seks forslag til forbedringer af forholdene for landbrugsdyrene. Det viser Dyrenes Beskyttelses gennemgang af fremsatte lov- og beslutningsforslag. Ingen forslag om konkrete forbedringer blev vedtaget.

På den baggrund har Dyrene Beskyttelse spurgt Folketingets partier, hvad de har gjort for at forbedre livet for landbrugsdyrene.

"Spørgsmålet stiller vi på en nedslående aktuel baggrund. Over 200 millioner danske grise, køer, kalve, kyllinger og høns er indespærret i store produktionsstalde, hvor alt for mange dyr lever klemt sammen på alt for lidt plads. Kun 1,2 procent af grisene og kun to procent af kyllingerne i Danmark kommer ud i det fri. Landbrugsdyrene er ganske enkelt usynlige i landskabet og altså desværre også i Folketinget, selv om der er tale om så mange millioner dyr, der presses udover enhver rimelig grænse for at give animalske fødevarer til mennesker," siger direktør i Dyrenes Beskyttelse Britta Riis og fortsætter:

"Fødevareproduktionens konsekvenser for dyr, natur, klima og mennesker er den altoverskyggende, fælles og mest presserende krise, som vores Folketing er valgt til at være med til at løse. Men vores gennemgang af lov- og beslutningsforslag siden sidste valg viser altså, at der har ikke været vilje i Folketinget til at gøre en reel forskel for landbrugsdyrene. Det er ikke alene helt utrolig forstemmende, det er også værd at huske på næste gang, vi skal stemme – for alt det og alle dem, som ikke har en stemme."

Svar fra politikerne - Spørgsmålet til partiernes ordførere lød:

Hvad har I som parti og som medlemmer af Folketinget konkret gjort for at forbedre livet for landbrugsdyrene siden valget i 2019?

Søren Egge, Enhedslisten:

Enhedslisten vil stramme lovgivning og bekendtgørelser, fordi frivillige handleplaner slet ikke er nok. Vi har stillet forslag i Folketinget, som har givet gode debatter, men det er meget svært at få noget vedtaget. Men vi fik forbedret dyrevelfærdsloven med ændringsforslag til dyrevelfærdsloven om, at dyr er levende sansende væsener.

Carl Valentin, Socialistisk Folkeparti:

SF har rejst debatten om de forfærdelig vilkår i svineindustrien, stillet forslag om at hjælpe høns med brækkede brystben og kæmpet hårdt for at lukke minkproduktionen. Vi har også sikret en plantefond og mere plantebaseret mad i offentlige køkkener.

Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti:

Jeg har bl.a. kaldt fødevareministeren i samråd om manglende opfyldelse af handlingsplanen for svinevelfærd, stillet spørgsmål om kalves forhold under transport, hvor Rasmus Prehn lovede at rejse sagen I EU og stillet spørgsmål om brud på brystbenet hos æglæggende høns.

Susanne Zimmer, Frie Grønne:

Alle dyr bør have afgang til at udøve deres naturlige adfærd, og ingen dyr skal stå i små bure, bokse eller transporteres over lange distancer. Frie Grønne har stemt for alle lov- og beslutningsforslag, som fremmer dyrevelfærd og jeg har deltaget i jeres kampagner mod burhøns og mink.

Per Larsen, Det Konservative Folkeparti:

Vi var med til at vedtage den nye dyrevelfærdslov. Vi har støttet og støtter fortsat udfasningen af buræg, hvor vi afventer ministerens initiativ, og så holder vi også et vågent blik på evalueringen af svinehandlingsplanen, hvor vi skal drøfte, hvordan vi i fællesskab med branchen finder løsninger, der skaber den forandring, som vi er enige om skal ske."

Anders Kronborg, Socialdemokratiet:

Jeg mener, at udviklingen for grisevelfærden, som jeg mener er helt uacceptabel. Fødevareministeren har haft en alvorssnak med erhvervet og udtalt den klare forventning, at udviklingen skal rettes op. Samtidig er der er taget initiativ til at skrue op for kontrolindsatsen fra fem til 10 procent af alle kvæg- og svinebesætningerne.

Zenia Stampe, Radikale Venstre:

I store dele af det konventionelle landbrug bliver dyr behandlet som produktionsenheder. Desværre oplever vi, at de store partier på Christiansborg er mere optaget af at værne om landbrugets indtjening end at sikre acceptable forhold for dyrene. Derfor har vi siden 2019 ført en aktiv kampagne for at oplyse befolkningen om de faktiske forhold i det konventionelle landbrug, samtidig med at vi har tvunget regeringen til at forholde sig til forholdene.

Erling Bonnesen, Venstre:

Dyrevelfærden skal være i orden, og i Danmark har vi generelt et godt niveau. Vi deltager i flere aftaler. Nogle af de udfordringer, der arbejdes med i øjeblikket, er udfasning af buræg og forbedringer angående brystbenfrakturer.

De skjulte millioner
-206 millioner fjerkræ, grise og kvæg i dansk fødevareproduktion blev slagtet eller eksporteret i 2021.

-Samtidig er der løbende, altså hvis vi talte dyrene op på ethvert givet tidspunkt i løbet af et år, er over en million søer, 1,5 millioner kvæg og 22 millioner fjerkræ. Det er blandt andet de søer, høns og malkekøer, som enten er mødre til grise, kyllinger eller kalve, der slagtes og eksporteres, eller lægger æg eller bliver malket. Alt sammen til produktion af kød, mejerivarer eller æg.

-Tallene er lavt sat, fordi de ikke indeholder de dyr, der hvert år findes selvdøde eller aflives og sendes til destruktion, eksempelvis dødfødte pattegrise og pattegrise, der dør umiddelbart efter fødslen.

-En slagtegris på 100 kilo har kun krav på et areal på 0,65 kvadratmeter, svarende til gulvarealet i en lille brusekabine.

-Danmark er det mest opdyrkede land i EU, og 80 procent af vores landbrugsareal bruges til dyrefoder.

-Hvis alle landbrugsdyrene fik lov til at komme udenfor, så ville det svare til, at der i løbet af et år var over 5.000 dyr pr. kvadratkilometer. Til sammenligning udgør den danske befolkning kun cirka 137 mennesker pr. kvadratkilometer.

Synlige og usynlige dyr

Grise
Kun cirka 400.000 grise i produktionen kommer udenfor hele eller dele af året. Det er forsvindende få af de 33 millioner grise, som blive slagtet eller eksporteret i løbet af et år, samt de over en million søer, der til enhver tid står inde i staldene for at føde grise.

Kyllinger
Økologiske kyllinger skal have adgang til at komme udenfor. Markedsandelen for økologiske kyllinger i Danmark udgjorde to procent af detailhandlens omsætning i 2020. I alt blev cirka 173 millioner danske fjerkræ slagtet eller eksporteret i 2021. Det er altså forsvindende få kyllinger, som i løbet af deres liv kommer ud af staldene.

Høns
Økologiske æg udgjorde cirka 30 procent af produktionen i Danmark i 2021. Ifølge kravene til økologiske æg, skal de æglæggende høner have adgang til det fri. Der var i 2021 cirka seks millioner æglæggende høner. Udover de høner, som lægger spiseæg, inkluderer tallet også høner, der lægger æg til udrugning af eksempelvis de mange slagtekyllinger.

Malkekøer
Kun 30 procent af de danske malkekøer kommer ud på græs enten hele eller dele af året.


© Copyright 2022 danmarkidag.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Danmarkidag

Så meget sparer man ved at køre sammen
Så meget sparer man ved at køre sammen
Danmarkidag
34 hyldestkampe har samlet topsporten om de danske veteraner
34 hyldestkampe har samlet topsporten om de danske veteraner
Danmarkidag
Nu bliver de første store ladeparker opført
Nu bliver de første store ladeparker opført
Danmarkidag
SMVdanmark: Erhvervsuddannelserne skal styrkes og SU'en skal beskæres
SMVdanmark: Erhvervsuddannelserne skal styrkes og SU'en skal beskæres
Danmarkidag
Regeringen forsømmer erhvervsuddannelserne i 2030-plan
Regeringen forsømmer erhvervsuddannelserne i 2030-plan
Danmarkidag
Udvikling bekymrer: Flere unge går i solarium
Udvikling bekymrer: Flere unge går i solarium
Danmarkidag
Nærhospitaler for 4 mia. kr. rykker nærmere
Nærhospitaler for 4 mia. kr. rykker nærmere
Danmarkidag
Bredt flertal indgår aftale om styrket ordblindeindsats
Bredt flertal indgår aftale om styrket ordblindeindsats
Danmarkidag
Kører du for tæt på bilen foran?
Kører du for tæt på bilen foran?
Danmarkidag
Mere end 18 børn til en pædagog
Mere end 18 børn til en pædagog
Danmarkidag
Her er vejen til 100 pct. grøn energi i 2030
Her er vejen til 100 pct. grøn energi i 2030
Danmarkidag
Bilsalg i bedring
Bilsalg i bedring
Danmarkidag
Vi drøner 250.000 tons mad direkte i skraldespanden hvert år
Vi drøner 250.000 tons mad direkte i skraldespanden hvert år
Danmarkidag
Byggevirksomheder ser sort på fremtiden
Byggevirksomheder ser sort på fremtiden
Danmarkidag
Modstanden mod ligestilling er velorganiseret
Modstanden mod ligestilling er velorganiseret
Danmarkidag
Online fysioterapi hitter,  giver glade medarbejdere
Online fysioterapi hitter, giver glade medarbejdere
Danmarkidag
Frivilligt fællesskab samler 500 tons affald fra havet
Frivilligt fællesskab samler 500 tons affald fra havet
Danmarkidag
Danske boligejere er millionærer i mursten
Danske boligejere er millionærer i mursten
Danmarkidag
Streamere og youtubere samler ind til udsatte børn
Streamere og youtubere samler ind til udsatte børn
Danmarkidag
Mindre virksomheder er stærkt pressede af 4-5-doblede energiregninger
Mindre virksomheder er stærkt pressede af 4-5-doblede energiregninger
Danmarkidag
Regeringen vil indføre nultolerance for bilister med lattergas i blodet
Regeringen vil indføre nultolerance for bilister med lattergas i blodet
Danmarkidag
Hele Europa tæller fugle: Oplev tusindvis af fugle i Skagen og Gedser
Hele Europa tæller fugle: Oplev tusindvis af fugle i Skagen og Gedser
Danmarkidag
Ni mænd tiltalt for organiseret indsmugling af 400 kg kokain
Ni mænd tiltalt for organiseret indsmugling af 400 kg kokain
Danmarkidag
Vi vil se mange flere illegale cigaretter og nikotinprodukter i Danmark
Vi vil se mange flere illegale cigaretter og nikotinprodukter i Danmark
Danmarkidag
Coops kunder har reddet 2 millioner måltider på fem år
Coops kunder har reddet 2 millioner måltider på fem år
Danmarkidag
Aldrig har vi købt og solgt så meget brugt
Aldrig har vi købt og solgt så meget brugt
Danmarkidag
Unges livsfarlige leg skal stoppes: Sikkerhedsstyrelsen og Banedanmark advarer
Unges livsfarlige leg skal stoppes: Sikkerhedsstyrelsen og Banedanmark advarer
Danmarkidag
'Vi elsker 90'erne' skifter navn
'Vi elsker 90'erne' skifter navn
Danmarkidag
Få tre huse for en lejlighed
Få tre huse for en lejlighed
Danmarkidag
Forskere enige: Malkekvæg har det dårligere end kødkvæg
Forskere enige: Malkekvæg har det dårligere end kødkvæg
Danmarkidag
Blå Kors fastholder og sænker prisen på mad på væresteder og varmestuer
Blå Kors fastholder og sænker prisen på mad på væresteder og varmestuer
Danmarkidag
Vi skal huske de gode energispareråd, når vi tager på arbejde
Vi skal huske de gode energispareråd, når vi tager på arbejde
Danmarkidag
Dyreværnsforening raser over genåbning af minkerhverv
Dyreværnsforening raser over genåbning af minkerhverv
Danmarkidag
195 projekter får støtte af Norlys Vækstpulje
195 projekter får støtte af Norlys Vækstpulje
Danmarkidag
Er computerspil blandt børn og unge et problem?
Er computerspil blandt børn og unge et problem?
Danmarkidag
Bekymrede forbrugere: Hvordan er vores brænde forsikret?
Bekymrede forbrugere: Hvordan er vores brænde forsikret?
Danmarkidag
Mindre portioner er godt for både sundhed og madspild
Mindre portioner er godt for både sundhed og madspild
Danmarkidag
 Elbilen overhaler plugin-hybriden på de danske veje
Elbilen overhaler plugin-hybriden på de danske veje
Danmarkidag
Tandlægeforeningen: Drop bureaukratiet og få mere lighed i sundhed
Tandlægeforeningen: Drop bureaukratiet og få mere lighed i sundhed
Danmarkidag
Kommer du til at råbe ad andre i trafikken?
Kommer du til at råbe ad andre i trafikken?
Danmarkidag
 Hver anden dansker peger på sig selv i kampen mod madspild
Hver anden dansker peger på sig selv i kampen mod madspild
Danmarkidag
Aftale om inflationshjælp er godt nyt for energikunder
Aftale om inflationshjælp er godt nyt for energikunder
Danmarkidag
Prehn forbyder produktion af buræg i Danmark
Prehn forbyder produktion af buræg i Danmark
Danmarkidag
Stigende priser på bredbåndsmarkedet presser danskerne
Stigende priser på bredbåndsmarkedet presser danskerne
Danmarkidag
Børn elsker at cykle, men ender alt for ofte på bagsædet
Børn elsker at cykle, men ender alt for ofte på bagsædet
Danmarkidag
Bekymret for tyveri af træpiller og brænde
Bekymret for tyveri af træpiller og brænde
Danmarkidag
Volvo Cars stopper salget af rene benzin- og dieselbiler i Danmark
Volvo Cars stopper salget af rene benzin- og dieselbiler i Danmark
Danmarkidag
Nu skal tobaksindustrien betale for at rydde cigaretskod op
Nu skal tobaksindustrien betale for at rydde cigaretskod op
Danmarkidag


Tilmeld dig vores nyhedsbrev