Del på Facebook   Print siden

Individuel tilpasning

Her og der
Tirsdag 3. marts 2020 kl. 09:00

Individuel tilpasningAlle børn i dagtilbud og skole skal have ret til individuel tilpasning


Børnerådet ser det som meget positivt, at der nu bliver indført ret til rimelig individuel tilpasning på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, da det er områder med stor betydning for børns hverdag. Det er i den forbindelse passende, at børn får klageadgang, så de kan få anerkendt eventuelle krænkelser.

Anvendelsesområdet

Rådet er ikke tilfreds med, at anvendelsesområdet udelukkende omfatter offentlige dagtilbud og skoler. Børnerådet mener, at børn med handicap skal beskyttes ens af myndigheder og organisationer – uanset om de befinder sig inden for det offentlige eller private område. Det bør derfor være udgangspunktet for bestemmelsens anvendelsesområde, at retten og pligten til rimelig individuel tilpasning gælder for alle områder.

Til sammenligning er al offentlig og privat virksomhed omfattet af forbuddet mod diskrimination i forskelsbehandlingslovens § 2, og Danmark har forpligtet sig til at forhindre diskrimination af personer med handicap på alle samfundsområder efter FN´s Handicapkonvention.

Det er både uhensigtsmæssigt og stridende mod formålet med beskyttelsen mod diskrimination, at børn med handicap ikke får lige muligheder for inklusion og ligebehandling i hele samfundet. Det efterlader en gruppe børn med handicap uden beskyttelse.

Pligt til rimelig individuel tilpasning

Børnerådet mener, at en tydeliggørelse af en ret bør modsvares af en tydelig pligt. Det fremgår ikke tydeligt nok af bemærkningerne, hvem pligten til rimelig individuel tilpasning og den deraf følgende betaling af godtgørelse påhviler.

Pligten til rimelig individuel tilpasning bør påhvile kommunen og ikke være afhængig af det enkelte dagtilbud eller den enkelte skoles ressourcer. Kommunen er ansvarlig for folkeskolens mål og rammer.

Kommunen står desuden for pladsanvisning, rammer og afgørelser om særlig støtte i dagtilbud og er på den måde rammesættende for begge områder. Når pligten til rimelig individuel tilpasning bør påhvile kommunen, vil en eventuel godtgørelse naturligt også skulle pålægges kommunen.

På den måde ender udgiften til godtgørelse det rigtige sted og belaster ikke et tilbud eller en skole uforholdsmæssigt hårdt.

Rådet mener derfor, at det bør understreges i bemærkningerne, at det enkelte dagtilbud eller den enkelte skoles ressourcer aldrig må forhindre inklusionen af børn med handicap.

Hele høringssvaret findes på børnerådets side
© Copyright 2021 danmarkidag.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Her og der

GASmuseet på Sydkajen af ​​Hobro Havn
GASmuseet på Sydkajen af ​​Hobro Havn
Her og der
Pompeji og Herkulanum på Moesgaard
Pompeji og Herkulanum på Moesgaard
Her og der
Årets nyhed  i Tivoli Friheden i Aarhus
Årets nyhed i Tivoli Friheden i Aarhus
Her og der
Se de pensionerede cirkuselefanters logi
Se de pensionerede cirkuselefanters logi
Her og der
Danskerne skal i højere grad kunne leve uden bil
Danskerne skal i højere grad kunne leve uden bil
Her og der
Tilbudsaviser og magasiner:


Lokale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev